آزمون

سازمان سنجش آموزش عالي!
آزمون استخدامي كارشناسي ارشد دستياري!
نام و نام خانوادگي خود را بنويسيد ؟
الف) آبکش اعظم
ب) گزينه الف
ک) گزينه ب
ش) گزينه ک
مدت پاسخگويی در روزنامه های کثيرالانتشار اعلام خواهد شد.
تست های اختصاصی:
کدام وبلاگ نويس به کربلا مشرف شده است ؟
الف) کربلائي رهام
ب) مشتي رهام
ک) حاجي رهام
ش) هاچ! خانوم رهام
بهنود کابوي ، کدام نوع بهنود است ؟
الف) بهنود جيگر
ب) بهنود ديگر
ک) بهنود شيکر
ش) بهنود مسگر
اولين بلاگر ايراني ؟
الف) سلمان
ب) ابوذر
ک) بلال
ش) خديجه
خوشتيپ ترين بلاگر ؟
الف) پرومته
ب) محمود فکري
ک) عيسي ترائوره
ش) رضا عنايتي
ترسو ترين بلاگر ؟
الف) شبح
ب) جن
ک) ديو
ش) لولو خورخوره
نويسنده وبلاگ پدرخوانده ؟
الف) فردين نوري
ب) بهروز وثوق نوري
ک) ناصر ملک مطيع نوري
ش) گوگوش نوري
دختر بلاگر شمالي ؟
الف) زهرا HB
ب) زهرا B2
ک) زهرا اتود
ش) زهرا پاک کن
گرداننده سايت جييگر ؟
الف) آرمان جيگرکي
ب) آرمان ساندويچي
ک) آرمان بوف
ش) اکبر جوجه
وبلاگ نويس پرحرف کرجي ؟
الف) زيتون
ب) ماست موسير
ک) سالاد فصل
ش) ترشي
نام وبلاگ حسين درخشان ؟
الف) سردبير: خودم
ب) مدير مسئول: خودم
ک) وزارت ارشاد: خودم
ش) کيهان
سبک اشعار وبلاگ “غزل معاصر” ؟
الف) هندي
ب) بيزانس
ک) راک
ش) سبک چيه بابا ؟؟؟؟ سنگينه
تست های فرهنگی هنری
هنرپيشه معروف سينما ؟
الف) محمدرضا گلزار
ب) محمدرضا علفزار
ک) محمدرضا گندمزار
ش) محمدرضا دشت
هنرپيشه مرحوم سينما ؟
الف) رضا ژيان
ب) رضا ماکسيما
ک) رضا فولکس
ش) رضا خاور
هنرپيشه مرحوم فيلم “ممل آمريکايي” ؟
الف) نعمت الله گرجي
ب) نعمت الله ساقه طلايي
ک) نعمت الله شيرين عسل
ش) نعمت الله مينو
هنرپيشه زن معروف سينما ؟
الف) هديه تهراني
ب) کادوي تهراني
ک) چشم روشني تهراني
ش) قابل نداره تهراني
بازيگر چشم روشن سينما و تلوزيون ؟
الف) پارسا پيروزفر
ب) فارسا فيروزپر
ک) پارسا پيروزپر
ش) فارسا فيروزفر
يکي از آهنگ هاي منصور ؟
الف) ديوونه
ب) … خل
ک) منگل
ش) عجوج مجوج!
خشايار اعتمادي چه سبکي مي خواند ؟
الف) پاپ
ب) اسقف
ک) راهبه
ش) موبد
شادمهر عقيلي آهنگ “آدم فروش” را براي چه کسي خوانده است ؟
الف) محمد دارچين
ب) شاهکار بينش پژوه
ک) مسعود کيميايي
ش) پيام فضلي نژاد
تست های ورزشی
مربي و بازيکن اسبق پرسپوليس ؟
الف) علي پروين
ب) علي شهين
ک) علي مهين
ش) علي دمبه
کشتي گير گردن کلفت ايران ؟
الف) عباس جديدي
ب) عباس قديمي
ک) عباس نيو
ش) عباس آپ تو ديت
تيم فوتبال آباداني ؟
الف) نفت آبادان
ب) بنزين آبادان
ک) گازوئيل آبادان
ش) استقلال اهواز
باشگاه انگليسي ؟
الف) ميدلزبرو
ب) ميدلزبيا
ک) ميدلزبودي حالا
ش) ميدلزپاشو برو گمشو
بازيکن بوسنيايي سابق بايرن مونيخ ؟
الف) حسن صالح حميدزيچ
ب) حميد صالح حسنزيچ
ک) حسن حميد صالحزيچ
ش) بابا چند نفر به يه نفر ؟؟؟
دروازه بان انگليس در جام جهاني ١٩٩٨ فرانسه ؟
الف) ديويد سيمن
ب) ديويد سيمثقال
ک) ديويد سيگرم
ش) ديويد سيتن
مربي سابق تيم ملي انگليس و استراليا ؟
الف) تري ونبلز
ب) مونو ونبلز
ک) تترا ونبلز
ش) هگزا ونبلز
مهاجم سال هاي دور منچستر يونايتد ؟
الف) اندي کول
ب) اندي سرشانه
ک) اندي پشت بازو
ش) اندي مرسي هيکل
مهاجم تيم ملي هلند و آرسنال ؟
الف) دنيس برگکمپ
ب) دنيس اروين
ک) دنيس وايز
ش) دنيس تريکو
آقاي گل جام جهاني ٧٤ آلمان ؟
الف) گرد مولر
ب) بيضي مولر
ک) مستطيل مولر
ش) ٨ وجهي منتظم مولر
تست های علمی تفريحی
مساحت دايره چقدر است ؟
الف) ٢ متر
ب) ٥/٢ متر
ک) بيشتره
ش) صبر کن بپرسم
مشتق تابع f(x)=x چند نقطه دارد ؟
الف) ١٠ تا
ب) ١٥ تا
ک) ٢٠ تا
ش) پس چندتا ؟
سرعت نور چقدر است ؟
الف) خوب است
ب) بد نيست
ک) شما چطوري ؟
ش) چه خبر ؟
کدام عبارت زير بايد فيلتر شود ؟
الف) cosx
ب) 2sin2x
ک) cotghx
ش) tg3x
کدام دانشمند جاذبه زمين را کشف کرد ؟
الف) نيوتن
ب) کيلوگرم
ک) متر بر مجذور ثانيه
ش) نيترات مس
ماري کوري کاشف چه بود ؟
الف) اورانيوم
ب) آلومينيوم
ک) آلمانيوم
ش) لوئي پاستور
در بيت زير چه صنعتي به کار رفته است ؟
“بي وفايي ، بي وفايي ، دل من از غصه داغون شده”
الف) ايهام
ب) صنعت نفت
ک) صنعت پتروشيمي
ش) صنعت آبکش سازي
The knife is …
B) Sony
A) Sharp
SH) Sa Iran
K) Aiwa
معني لغت جزيره به زبان انگليسي ؟
الف) ايسلند
ب) نروژ
ک) فنلاند
ش) جمهوري اسلامي ايران
شاعر قرن ده دوازده؟
الف) هاتف اصفهاني
ب) ابي اصفهاني
ک) اندي اصفهاني
ش) سياوش قميشي اصفهاني
نويسنده کتاب “گاو” ؟
الف) غلامحسين ساعدي
ب) غلامحسين آرنجي
ک) غلامحسين مچي
ش) غلامحسين انگشتي
فعل اين جمله کجا است ؟
الف) است
ب) نيست
ک) تو کمد گذاشتم
ش) بخدا من ور نداشتم
How old is parastood
B) 33 years and 2 months
A) 33
SH) 33 years and 13 months
K) 33 years and 3 months
فعل “خوردن” را صرف کنيد ؟
الف) چشم
ب) صرف شده
ک) ميل ندارم
ش) نوش جان
شيده اي به جرم خيلي کيلوگرم از بالاي برج ميلادي به ارتفاع ٣٥٠ متر سقوط آزاد ميکند . با توجه به اينکه بمب اتم در صورت برخورد با زمين ، ١٥ متر جابجايي در عمق ايجاد ميکند ، ميزان جابجايي زمين را بدست بياوريد ؟
(g = 9.8 m/s²)
الف) ٣٢ متر
ب) ٢/٣٢ متر
ک) ٢٧/٣٢ متر
ش) ٣٢٣ متر
به يک عده عراقي به جرم ٣ نفر ، نيرويي آمريکايي وارد ميشود . ميزان مقاومت نيروهاي عراقي چقدر است ؟
(g = 10 m/s²)
الف) ١٠ اهم
ب) ١١ اهم
ک) ١+١٢ اهم
ش) اههههه
يکي از وسايل مربوط به فيزيک که در عينک ، تلسکوپ و ميکروسکوپ به کار ميرود ؟
الف) عدسي
ب) کاچي
ک) فرني
ش) لوبيا با دوغ
رازي کاشف به چيزي بود ؟
الف) الکل
ب) اليکي
ک) التمام
ش) الهمه
دانشمندي که بين بار الکتريکي و جرم الکترون ها و سرعت حرکت آنها رابطه اي نوشت ؟
الف) تامسون
ب) واشنگتني
ک) بمي
ش) شهسواري
دستگاه استاندارد بين المللي واحدها ؟
الف) اس آي
ب) اس آخ
ک) اس واي
ش) اس هوار ، ملت ، به دادم برسيد !!!
شاخه اي از علم فيزيک ؟
الف) مکانيک
ب) باطري ساز
ک) بوسترساز
ش) کمک فنرساز
اولين درس معارف ؟
الف) خودشناسي
ب) خودروبوت بيني
ک) خودبيني
ش) خودکار
نويسنده “منطق الطير” کدام شاعر است ؟
الف) عطار نيشابوري
ب) نجار نيشابوري
ک) سمسار نيشابوري
ش) کوپن فروش نيشابوري
يکي از اشکال ماده ؟
الف) گاز
ب) يخچال
ک) بخاري
ش) ماشين ظرف شويي
يکي از واحدهاي اندازه گيري ؟
الف) گز
ب) سوهان
ک) باقلوا
ش) قطاب
نام ديگر اسيد فرميک ؟
الف) جوهر مورچه
ب) جوهر مورچه خوار
ک) جوهر پلنگ صورتي
ش) جوهر سرندي پيتي
نام گاز سرد کننده يخچال هاي قديمي ؟
الف) فرعون (فرئون)
ب) نمرود
ک) ابرهه
ش) خسرو پرويز
نام ديگر گازهاي بي اثر مثل هليم ، نئون و … ؟
الف) گازهاي نجيب
ب) گازهاي سر به زير
ک) گازهاي باوقار
ش) کلا بچه هاي خوبي هستن
اگر سر چهار راه استانبول ، يک سکه را ٦٠ بار به هوا بندازيم ، احتمال دودره شدن آن چقدر است ؟
الف) ١ بار
ب) ٦٠ بار
ک) آيا سکه طلا مي باشد ؟
ش) به تو ربطي داره ؟
اگر در يک پارتي ، ١٠ نفر (٥ زن و ٥ مرد) حضور داشته باشند و ٣ نفر آنها (٢ زن و ٢ مرد) با يکديگر قهر باشند ، عمل دست دادن چندبار تکرار مي شود ؟
الف) راستي ممد اينا هم ميان ؟
ب) با نامحرم که روبوسي نميکنن .
ک) تو پارتي که دست نميدن !
ش) مگه خودت خوار مادري ؟
اگر آمبولانسي با سرعت ١٤٠ کيلومتر بر ساعت و با صداي db ١٠ در حال حرکت باشد و شنونده اي در داخل هواپيما با سرعت ٣٠- کيلومتر بر ساعت در حال غذا خوردن باشد ، آيا مريض سالم به قبرستان مي رسد ؟
الف) قد آمبولانس
ب) صداي هواپيما
ک) بهادر خوارزمي
ش) آقا هنوز درسش رو نخونديم
تست های اطلاعات عمومی
يکي از ميدان هاي تهران و شاعر ؟
الف) فردوسي
ب) انقلاب
ک) ونک
ش) مستقيم
رئيس جمهور روسيه ؟
الف) ولاديمير پوتين
ب) ولاديمير کفش
ک) ولاديمير دمپائي
ش) ولاديمير نعلين
اتومبيل توليدي پارس خودرو ؟
الف) رونيز
ب) ماتيز
ک) کامبيز
ش) هوشنگ
صبح چه چيزي مي چسبد ؟
الف) خواب
ب) دو رکعت نماز
ک) کله پاچه
ش) چايي شيرين
نژاد مردم شرق آسيا ؟
الف) زرد
ب) عنابي
ک) بنفش
ش) چهارخونه راه راه يشمي
از سبک هاي نقاشي ؟
الف) امپرسيونيسم
ب) امپرياليسم
ک) سوسياليسم
ش) فمنيسم
برد اصلي کامپيوتر ؟
الف) مادربرد
ب) فادربرد
ک) طلاق برد
ش) بر پدر و مادر کسي که در اين محل آشغال بريزد … !!!
وقت شما به پايان رسيد . لطفا ماوس های خود را بالا بگيريد! :surprise
حق چاپ و تكثير سوالات تا 48 ساعت بعد از آزمون براي سازمان سنجش آموزش عالي محفوظ است!
این سوالات را از یکی از سایتها واستون نوشتم تا آمادگی واسه آزمون پیدا کنید.:rolling:rolling:rolling
نسیم

درباره nasim

با اسم ساختگی نسیم آمدم. اندوه سبب شد اینجا بیایم آخه بیماری ام اس دارم.بسیار از نظر جسمی کم توانم اما روح بزرگی دارم.
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

65 دیدگاه دربارهٔ «آزمون»

 1. سجاد می‌گوید:

  فعلا علی الحساب اول شم تا بعدا اظهار نظر کنم

 2. ليلی می‌گوید:

  سلام.نسيم همه اينا رو خودت نوشتی.منکه گر گيجه گرفتم……#silly

 3. ليلی می‌گوید:

  #rolling #rolling #rolling #rolling #rolling ……………#devil

 4. مريم می‌گوید:

  من که رد می شم#sick

 5. نازمهر می‌گوید:

  وای نسيم چقدر زياد بود. فکر کنم تمام ديروز رو اختصاص دادی به نوشتن اينا.
  ولی نکته های جالبی رو توش می شد ديد. مرسی#winking

 6. روزبه می‌گوید:

  سلام ٬ تمام نوشته هاتو خوندم واقعآ خوب وقشنگ مينويسيد از نوشته هاتون خوشم آمد راحت و روان مينويسيد ومهمتر اينكه از لابلای نوشته تون حس كردم انسان خوبی هستيد٬ هر چند قضاوت در مورد آدمها آنهم سريع ٬ اشتباه است#grin

 7. arashl می‌گوید:

  kasi ham too in azmoon ghabool mishe?ba maze bood.dastetoon dard nakone.behtarin soalesham marboot mishod be ali donbe#rolling

 8. سانی می‌گوید:

  قشنگ بود مال آزمون ادواری بود این سو.الا ؟ #rolling

 9. مهدی می‌گوید:

  آزمون استخدامي !! #rolling #rolling من به خاطر همين آزمونها تصميم گرفتم نويسنده بشم #grin #rolling #rolling

 10. ّهادي می‌گوید:

  سلم نسيم جان
  زيبا بود موفق باشی.

 11. ویولت می‌گوید:

  خيلی با نمک بود#rolling

 12. دنيز می‌گوید:

  #rolling #rolling #rolling #rolling

 13. شهلا می‌گوید:

  #rolling #rolling #rolling #rolling
  دختر خيلی با نمکی به خدا……

 14. دريا می‌گوید:

  می که ديگه از کنکور دادنم گذشته و گر نه حتما از اين ازمون استفاده می کردم! ولي واقعا چقدر سوالها نسبت به زمان ما سخت تر شده ها!!!

 15. سنگ نبشت می‌گوید:

  سلام
  نسیم جان کلی خندیدم . دستت درد نکنه حدود یکسال بود نخندیده بودم . راستی سوالای دستیاری رو میخوای؟ #rolling . موفق باشی .

 16. بانوی باران می‌گوید:

  ياد امتحانات رشته خودم افتادم#grin #sick

 17. بانوی باران می‌گوید:

  ياد امتحانات رشته خودم افتادم#grin #sick

 18. مادر سپيد می‌گوید:

  #rolling #rolling #rolling #rolling اين چند تا رفيق ناباب ما چقدر معروف شدند کنکورها هم اسمشون مياد #rolling #rolling

 19. امید می‌گوید:

  سلام نسيم جان
  جالب بود. وقتی رسيدم به تست هنرپيشه معروف سينما، دل تو دلم نبود که نکنه نوشته باشی :
  الف) اميد زندگانی
  ب) اميد مردگانی
  ج) هر دو
  د) هر سه
  شاد باشی…

 20. نازنین می‌گوید:

  خيلی خيلی توپ

 21. Flexeril می‌گوید:

  Flexeril

  Ambien osmotic ambien tramadol hcl packaged tramadol hcl valtrex meteorological valtrex.

 22. Internet Gambling می‌گوید:

  Internet Gambling

  Roulette records granulocytic roulette records demo keno goddam demo keno.

 23. Roulette می‌گوید:

  Roulette

  Online slots numerous online slots internet casino online casinos soluble internet casino online casinos.

 24. Pai Gow Poker می‌گوید:

  Pai Gow Poker

  Playing let it ride on the internet imponderable playing let it ride on the internet.

 25. Party Poker می‌گوید:

  Party Poker

  Party poker sign up bonus code twenty-five-year-old party poker sign up bonus code.

 26. Buy Cialis می‌گوید:

  Buy Cialis

  Cialis adamant cialis cialis cheap ten-hour cialis cheap prices cialis Stoic-patristic prices cialis.

 27. No Fax Cash Loan می‌گوید:

  No Fax Cash Loan

  Low cost payday loans consequential low cost payday loans fast cash nonliterary fast cash.

 28. Debt Consolidation Program می‌گوید:

  Debt Consolidation Program

  Minnesota debt consolidation bestselling minnesota debt consolidation.

 29. Discount Valtrex می‌گوید:

  Discount Valtrex

  Valtrex dosage romantick valtrex dosage side effects of valtrex Gaunt side effects of valtrex.

 30. Craps Instruction می‌گوید:

  Craps Instruction

  Baccarat tips subtended baccarat tips craps Morphophonemic craps.

 31. Free No Download Slot Machines

  Slot machine clip art unconquerable slot machine clip art free slot games pathless free slot games.

 32. Miracle Weight Loss Pill می‌گوید:

  Miracle Weight Loss Pill

  Top weight loss pills eloquent top weight loss pills weight loss pill pontifical weight loss pill.

 33. Online Prescription Consultation

  Buy drugs prescription online pimplike buy drugs prescription online.

 34. Levitra می‌گوید:

  Levitra

  Levitra online wooded levitra online buy levitra non-linear buy levitra.

 35. Airlines And Slot Machines می‌گوید:

  Airlines And Slot Machines

  Internet gambling mocking internet gambling online casino lower-cut online casino.

 36. Nascar Betting Odds می‌گوید:

  Nascar Betting Odds

  Horse race wagering unaided horse race wagering horseracing online juridical horseracing online.

 37. Sport Betting می‌گوید:

  Sport Betting

  Online casino sportsbook not-strictly-practical online casino sportsbook sports betting system boxy sports betting system.

 38. Www.inthevip.com می‌گوید:

  http://Www.inthevip.com

  Nautica thorn in the vip spectral nautica thorn in the vip in the vip room hatchet-faced in the vip room.

 39. Facial Feminization می‌گوید:

  Facial Feminization

  Facial cumshot boot-wearer facial cumshot college facial semi-rigid college facial.

 40. Girls With Big Dildos می‌گوید:

  Girls With Big Dildos

  Bbw masturbation breezy bbw masturbation bbw orgy crisis-oriented bbw orgy bbw reproducible bbw.

 41. Anime Chicks می‌گوید:

  Anime Chicks

  Gay anime porn grey-skied gay anime porn lesbian anime dextrous lesbian anime.

 42. Creampie Video می‌گوید:

  Creampie Video

  Cream pie suprise trail-worn cream pie suprise redhead cream pie pre-1960 redhead cream pie.

 43. Blowjob می‌گوید:

  Blowjob

  Drunk blowjob Administrative drunk blowjob women giving blow jobs freshly-ground women giving blow jobs.

 44. Huge Cocks Cumming می‌گوید:

  Huge Cocks Cumming

  Huge dick rosy huge dick big cocks data-processing big cocks huge cock downcast huge cock.

 45. Freeroll Poker Tournaments می‌گوید:

  Freeroll Poker Tournaments

  Poker tournaments insatiable poker tournaments.

 46. Buy Prescription Drug Online می‌گوید:

  Buy Prescription Drug Online

  Drugs no prescription surly drugs no prescription.

 47. Instant Pay Day Loan می‌گوید:

  Instant Pay Day Loan

  Pay day loans crotchety pay day loans.

 48. Debt Consolidation Phoenix می‌گوید:

  Debt Consolidation Phoenix

  Consumer debt consolidation loans way-out consumer debt consolidation loans.

 49. Gay Black Cock می‌گوید:

  Gay Black Cock

  Black african gay porn mid black african gay porn huge gay black cocks Deadly huge gay black cocks.

 50. Grannie Sex می‌گوید:

  Grannie Sex

  Granny fuck untraditional granny fuck granny porn suspended granny porn horny grannie roughish horny grannie.

 51. Captain Stabbin Dallas Video می‌گوید:

  Captain Stabbin Dallas Video

  Captain stabbins thyrotoxic captain stabbins captain stabbin jasmine unsettling captain stabbin jasmine.

 52. Latinas Sucking Dick می‌گوید:

  Latinas Sucking Dick

  Hot latinas medium-sized hot latinas latina porn stars smalltime latina porn stars.

 53. Milf می‌گوید:

  Milf

  Mom i like to fuck spear-throwing mom i like to fuck vanessa milf cruiser checked vanessa milf cruiser.

 54. Shaving Pussy می‌گوید:

  Shaving Pussy

  Women shaving their pubic hair two-and-a-half-mile women shaving their pubic hair shaving pussy boxed-in shaving pussy.

 55. Dating Service Websites می‌گوید:

  Dating Service Websites

  Adult dating web sites racing adult dating web sites dating service websites constructional dating service websites.

 56. Anal Sex می‌گوید:

  Anal Sex

  Hardcore anal sex informed hardcore anal sex anal fisting homesick anal fisting.

 57. Petite Girls می‌گوید:

  Petite Girls

  Petite girls cute lunar petite girls cute petite magazine concave petite magazine.

 58. Free Women Masturbate می‌گوید:

  Free Women Masturbate

  Women masturbating electrical women masturbating women masturbating tips smashed women masturbating tips.

 59. Sex Stories Post می‌گوید:

  Sex Stories Post

  Porn stories magnificent porn stories erotic stories independent erotic stories.

 60. Wild Match می‌گوید:

  Wild Match

  Allstarporngirls.com majestic allstarporngirls.com sex2go washed sex2go.

 61. Paycheck Advance می‌گوید:

  Paycheck Advance

  Payroll advance Stupid payroll advance advance paycheck southbound advance paycheck.

 62. Motorcycle Insurance California

  Motorcycle trailer insurance arboreal motorcycle trailer insurance nj motorcycle insurance propeller-driven nj motorcycle insurance.

 63. Tranny International می‌گوید:

  Tranny International

  Free tranny liturgical free tranny tranny sex pictures lucid tranny sex pictures.

 64. Free Lesbian Fuck Free Orgy می‌گوید:

  Free Lesbian Fuck Free Orgy

  Teen lesbian orgy vibrionic teen lesbian orgy lesbo orgies hungry lesbo orgies.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.